Trường em góp phần làm đẹp quê hương

         Ngày 15/9/2019 tất cả giáo viên, công nhân viên trường đã cùng nhau lao động tích cực : trồng hoa, làm cỏ, dọn dẹp đường lộ ấp Bào Xép, xã Tân An Luông.

        Dù phải đội nắng, dầm mưa nhưng vẫn hăng say lao động. Sau đây một số hình ảnh được ghi lại :71187865_2487599618182006_4287851505853136896_n70492065_538252450321310_8019541748017528832_n 70548379_895491720835425_7398672339543523328_n 70703101_996918600664150_5811362382399668224_n 70873310_913555882342775_7183178548809564160_n 71276251_1983170118449549_1037253821962649600_n 71501057_685596555277968_5459292316734849024_n

                                                                                                                   Tác giả : PT